Harita Hizmetlerimiz;
 • Halihazır Harita Uygulamaları
 • İmar Planı Uygulamaları
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • İnşaat Ölçmeleri
 • Kentsel Tasarım
 • Döküm ve Çöp Sahalarının Projelendirilmesi
 • Şehir Bölge Planlaması
Gis Hizmetleri Çalışmaları
 • Ulaşım ve trafik bilgi sistemlerinin oluşturulması.
 • Teknik Altyapi bilgi sistemlerinin oluşturulması.
 • Arazi ve Arsa bilgi sistemlerinin kurulması
 • Adres bilgi sistemlerinin kurulması.
Planlama Hizmetlerimiz;
 • Nazım İmar Planı
 • Uygulama İmar Planı
 • Mevzi İmar Planı
 • Tadilat İmar Planı
Altyapı Projeleri ve Müşavirlik Hizmetlerimiz;
 • Kanalizasyon Projeleri,
 • Yağmur Suyu Projeleri,
 • İçme Suyu Projeleri,
 • Arıtma Tesisi Projeleri,
 • Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarının Hazırlanması,
 • Zemin Etütleri,
 • Fizibilite,
 • Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
 • İnşaat Kontrollükleri,
 • Yol Projeleri,
 • Enerji Nakil Hatları,
 • Haberleşme Hatları,
 • Doğalgaz Boru Hattı Projelendirme ve As_Built Çalışmaları,
Gayrimenkul Geliştirme Hizmetleri
 • Geliştirme Planlaması
 • Geliştirme Koordinasyonu ve Yönetimi
 • Yapı Yönetimi
 • Satış ve Pazarlama
Yatırım Yönetim Hizmetleri
 • Satın Alma Danışmanlığı
 • İş Yapılandırma
 • Gayrimenkul Finansmanı
 • Fizibilite
 • Değerleme Çalışması
 • Varlık Yönetimi ve Yeniden Konumlandırılması
 • Perakende, Konut ve Karma Proje
 • Yatırımcı Raporlaması